Forum Zakat

Sikap Forum Zakat dan Yasa Malang

Sikap Forum Zakat dan Yasa Malang Terkait Fenomena Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Jakarta, Menyikapi liputan khusus media terkait fenomena pengelolaan dana kedermawanan sosial keagamaan, Forum Zakat selaku asosiasi yang menaungi 196 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menyatakan beberapa hal sebagai berikut: 1. Konstruksi regulasi dan mekanisme pengawasan bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia …

Read more

3 Cara Menghitung Zakat Penghasilan

3 Cara Menghitung Zakat Penghasilan

3 Cara Menghitung Zakat Penghasilan Zakat penghasilan atau zakat profesi ( al mal al- mustafad ) adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun bersama orang/ lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan ( uang ) halal yang memenuhi nisab ( batas minimum untuk wajib zakat ). Contohnya adalah …

Read more

Ini Dia Cara Menghitung Zakat Emas 100 Gram

Ini Dia Cara Menghitung Zakat Emas 100 Gram

Ini Dia Cara Menghitung Zakat Emas 100 Gram Membayar zakat termasuk salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan sebagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim untuk dibagikan kepada delapan golongan penerima zakat. Dalam Islam, zakat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jenis harta atau kekayaannya, …

Read more

cara menghitung zakat penghasilan

Cara Menghitung Zakat Penghasilan Tidak Tetap

Cara Menghitung Zakat Penghasilan Tidak Tetap Zakat penghasilan bersifat wajib bagi umat Islam yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap. Namun, masih ada yang belum mengerti cara menghitung zakat penghasilan. Dikutip dari buku Zakat Dalam Perekonomian Modern oleh Didin Hafidhuddin, zakat adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang memiliki posisi sangat penting, baik dari …

Read more

bayar zakat penghasilan online

Bayar Zakat Penghasilan Online

Bayar Zakat Penghasilan Online Sebagai umat muslim tentunya diwajibkan untuk membayar zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat maal. Dalam QS At-Taubah ayat 103 menyebutkan bahwa zakat akan menyucikan harta. “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka” (QS. At-Taubah 103) Karena zakat merupakan bagian dari rukun Islam, …

Read more

Hukum Zakat Penghasilan di Indonesia

Hukum Zakat Penghasilan di Indonesia

Apa itu zakat penghasilan? Zakat penghasilan merupakan bagian dari zakat mal yang dikeluarkan atas harta yang telah mencapai batasnisab sesuia dengan ketentuan syar’i. Hukum zakat penghasilan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003 mewajibkan semua orang yang berpenghasilan cukup untuk untuk membayar zakat ini. Adapun penghasilan yang dimaksudkan ialah gaji bulanan, upah …

Read more

Syarat Zakat Fitrah

Syarat Zakat Fitrah Menurut 4 Mazhab

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim yang mampu dan memiliki kelebihan harta. Sesuai dengan firman Allah pada Q.S At Taubah 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka.” Syarat Zakat Fitrah Syarat zakat fitrah diantaranya: 1. Beragama islam 2. Mempunyai kelebihan …

Read more

nisab zakat fitrah

Nisab Zakat Fitrah

Nisab Zakat Fitrah Agar dapat melaksanakan zakat fitrah, maka nisab zakat fitrah merupakan salah satu hal wajib yang perlu diketahui. Nisab merupakan batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Sehingga jika seseorang mempunyai harta sebanyak total nisab zakat fitrah, maka seseorang tersebut sudah wajib mengeluarkan zakat. Nisab zakat fitrah di Indonesia adalah setara dengan 2,5 …

Read more

Perbedaan Zakat Maal dan Zakat Penghasilan

3 Perbedaan Zakat Maal dan Zakat Penghasilan

Perbedaan Zakat Maal dan Zakat Penghasilan Berdasarkan Pengertiannya A. Zakat Maal zakat maal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansinya didapat tidak bertentangan dengan ketentuan agama.  Contoh dari zakat maal adalah aset perdagangan, simpanan uang, emas, penghasilan pekerjaan, hasil tambang, dan lain-lain. B. Zakat Penghasilan Zakat penghasilan merupakan salah …

Read more

Zakat Fitrah dan zakat maal

2 Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Maal

Pengertian zakat fitrah dan zakat maal Secara umum ada dua jenis zakat yang harus dibayarkan pada bulan Ramadhan yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah Zakat fitrah merupakan zakat yang dilakukan ketika bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan shalat idul fitri. Zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5 liter makanan pokok dari daerah setempat. Di Indonesia …

Read more