kehidupan setelah kematian

Kehidupan di Alam Barzakh

Kehidupan Setelah Kematian “Kemudian Dia mematikannya lalu menguburkannya.” (QS. ‘Abasa: 21), “Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ‘ya tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia)’, agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan. ‘Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan dihadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan.” …

Read more