sahabat

Kisah Sahabat Nabi, Abdullah bin Mas’ud

Tekad Sahabat Rasulullah Pada suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul di Makkah. Mereka berkata, “Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar ayat-ayat Al-Qur’an yang kita’baca di hadapan mereka dengan suara keras. Siapa kira-kira yang dapat membacakannya kepada mereka?” “Aku sanggup membacakannya kepada mereka dengan suara keras,” kata Abdullah bin Mas’ud. Sahabat lainnya melarang, tetapi dijawab …

Read more