zakati

Harta Benda Yang Wajib Dizakati

Harta Benda Yang Wajib Dizakati Zakat Emas dan Perak Dalil diwajibkannya Zakat Emas dan Perak “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan di dalam nerakan jahanam, lalu dengan …

Read more

Zakatmu Menopang Pendidikan Anak Yatim Dhuafa

Zakatmu Menopang Pendidikan Anak Yatim Dhuafa

458 anak asuh dan 30 guru telah menerima zakat dan sedekahmu di bulan Agustus 2021. Dalam program Beasiswa Ayah Bunda Asuh, para anak-anak yatim dhuafa menerima beasiswa setiap bulannya dari para donatur. Setiap bulan pula, mereka berkumpul bersama dalam kelompok masing-masing untuk mendapatkan pendampingan dari koordinator wilayah masing-masing. Beasiswa Pendidikan Anak Yatim Dhuafa YASA Malang …

Read more

Pecinta Al Quran min 2

Zakat Atsman (Emas, Perak, dan Mata Uang) dan Perhiasan | Panduan Zakat

Atsman adalah emas, perak, dan mata uang yang berfungsi sebagai mata uang atau tolak ukur kekayaan.Emas dan perak masuk kategori harta yang wajib ditunaikan zakatnya lantaran keduanya memiliki potensi berkembang sebagaimana binatang ternak. Kewajiban itu jatuh ketika emas dan perak mencapai batas minimum wajib zakat (nishab) dan haul (satu tahun hijriah), baik berupa emas dan …

Read more

Pecinta Al Quran 1 min

Pengertian, Hukum, dan Syarat lengkap Zakat Maal

Pengertian Zakat Maal Maal berasal dari kata bahasa Arab artinya harta atau kekayaan (al-amwal, jamak dari kata maal) adalah “segala hal yang diinginkan manusia untuk disimpan dan dimiliki” (Lisan ul-Arab). Zakat secara bahasa berarti “tumbuh”. Makna seperti ini dapat kita lihat dari perkataan ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, “Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan.” …

Read more